0974 069 899

Tạo hiệu ứng chuyển động cho đối tượng trong After Effect

Tạo hiệu ứng chuyển động cho đối tượng trong After Effect. Khi bạn sử dụng Keyframe để làm chuyển động trong After effect, nếu muốn hiệu ứng đẹp và chân thật hơn, hãy kích hoạt hiệu ứng Motion Blur


Bước 1

  • Bạn hãy tạo hiệu ứng chuyển động như bình thường

Bước 2

  • Kích hoạt hiệu ứng Motion Blur như hình dưới


Đây là kết quả


Chúc bạn thành công