0974 069 899

Thủ thuật đổi màu nhanh đối tượng trong Adobe Illustrator

Thủ thuật đổi màu nhanh đối tượng trong Adobe Illustrator. Bài này nói về nó nhé, ví dụ khi bạn vẽ xong một dự án và muốn phối thêm vài kiểu màu thì có cách nào khác không.


Bước 1

  • Bạn vào menu Edit ==>  Edit Color ==> Recolor Artwork..


Bước 2

  • Ở đây kéo đại xem thử ra cái nào ok không nhéChúng tớ có khóa học Adobe Illustrator dành cho người mới