0974 069 899

Top 3 kênh youTube designer cần biết

Học tập kiên trì, học hỏi muôn nơi sẽ giúp bạn giỏi hơn mỗi ngày. Bạn có thể theo dõi 3 kênh youtube này để học hỏi thêm nhiều kiến thức đồ họa


Top 1: Kênh youtube của The Futur – Đến từ Mỹ

Link: https://www.youtube.com/@thefutur/videos


Top 2: Kênh youtube của PiXimperfect – Một youtube đến từ Ấn Độ

Link: https://www.youtube.com/@PiXimperfect

Kênh này tập trung vào các kỹ năng photoshop

 


Top 3: Kênh youtube của Dansky – Một youtube đến từ nước anh

Link: https://www.youtube.com/@ForeverDansky

Kênh này chia sẻ rất nhiều kiến thức về thiết kế trên Photoshop và Illustrator

 


Cảm ơn bạn đã ghé, nếu bạn có nhu cầu học thiết kế thì chúng tớ có dạy nhé.