Mấy bạn làm thiết kế thường có một bộ sưu tập font chứ khá đồ sộ trên máy tính và được cài khá nhiều vào máy. Mỗi lần tìm font phù hợp với thiết kế cũng khá gian nan và khiến bạn tốn một đống thời gian để lựa. 

Với bài viết này thì Huy Academy sẽ giới thiệu cho bạn 2 website có thể giúp bạn xem trước font chữ đã được cài đặt trong máy tính.


1. wordmark.it

Wordmark cho phép chúng ta gõ một nội dung bất kỳ ở và sau đó website sẽ cho phép chúng ta xem trước kiểu font đống thời liệt kê tên font ngay ở bên dưới. Bạn có thể copy tên font để có thể dễ dàng tìm thấy nó trong các bạn phần mà bạn sử dụng như Photoshop, Illustrator, …

Với việc tự động hiển thị trước kiểu font thực sự quá tuyệt vời cho chúng ta trong việc lựa chọn font chữ phù hợp đưa vào thiết kế.

Nó cho phép chúng ta lựa chọn 3 trạng thái hiển thị font chữ:

  • aa : Hiển thị ở dạng font chữ thường ( huy academy )
  • Aa : Hiển thị ở dạng font chữ chữ đầu viết hoa ( Huy Academy )
  • AA : Hiển thị ở dạng font chữ hoa ( HUY ACADEMY )

2. flippingtypical.com

Trang này nó cũng tương tự ở trang trên. Nó có thêm 1 số điểm mới. Khi bạn click vào bất kỳ một tên font chữ nào trong danh sách hiển thị, nó sẽ được hiện lên thay thế vị trí font chữ to nhất ở phía trên cùng để các bạn nhìn được rõ hơn. Ở vị trí hiển thị to nhất đó, phần tên font chữ bạn cũng có thể gõ vào nội dung gì đó bất kỳ, và vị trí này luôn luôn hiển thị nội dung ở dạng All Caps (chữ in hoa).

Cảm ơn bạn đã xem nội dung !