0974 069 899

Xuất file video trong phần mềm Adobe Premiere pro

Thêm một hướng dẫn siêu cơ bản dành cho ai chưa biết cách xuất file trong phần mềm premiere pro. Ở đây mình chỉ chọn định dạng xuất là file .mp4 thôi nha các bạn vì file này nhẹ hơn file .avi nhưng chất lượng nó vẫn tốt.

Chọn chức năng xuất video

Cách 1: Chọn Sequen cần xuấtchuột phải ➜ và chọn Export Media

Cách 2: Chọn Sequen cần xuất ➜ Menu file ➜ Export ➜ Media

Cách 3: Chọn sequen cần xuất và bấm Ctrl + M

Cấu hình thông tin xuất

Bước 1: Tại mục format chọn H.264 để lựa chọn xuất theo định dạng .mp4. Ngoài ra bạn có thể lựa chọn xuất theo dạng file .avi hoặc ảnh động .gif hoặc các định dạng khác

Bước 2: Mục Preset có thể để mặc định hoặc các lựa chọn xuất file theo kích thước khác

Bước 3: Mục Output Name có thể chọn lại nơi xuất hoặc đặt lại tên của file

Bước 4: Sau cùng thì bạn chỉ cần chọn Export để xuất


Chúc bạn thành công

Xem khóa dựng video tại đây