0974 069 899

7 trang tiện ích mở rộng tốt nhất dành cho thiết kế

Danh sách dưới đây được tổng hợp bởi tác giả Abhinav Agrawal (@abhinavagr180), một Product Designer người Ấn Độ về những website cung cấp cũng như giới thiệu các tiện ích hữu dụng dành cho các nhà sáng tạo ở khắp nơi trên thế giới.

1. design.google


2. ibm.com/design


3. microsoft.com/design


4. atlassian.design


5. style.helpscout.com


6. developer.apple.com/design


7. polaris.shopify.com