0974 069 899

Bài tập

Dung
avt Học viên: Dung
Bạn Dung nè, bạn thích học vẽ với Cô Hà vì cô Hà chỉ bạn vẽ những thứ bạn thích. Bạn thích vẽ gì là cô Hà chỉ cái đó, tất nhiên là phải dựa trên nền tảng rồi.
Các bé từ 8 tuổi trở lên chỉ cần yêu thích vẽ là có thể đăng ký rồi nha. Cô dạy phối màu, cô dạy cầm cọ để các con tự tin vẽ lên những gì các con thích.