0974 069 899

Bài tập

avt Học viên: Thùy Trang
Trải qua 1 tháng vẽ màu acrylic của em Trang được kết thúc bởi bài vẽ quả hết sức là lộng lẫy nhaaa..
Vải là 1 chất liệu hơi khó tả với những bạn mới học, nhưng em ấy cũng không bỏ cuộc.