0974 069 899

Cách đổ màu Gradient cho Text trong Illustrator CC

Sử dụng màu chuyển sắc (Gradient) trong thiết kế giúp thiết kế đặc sắc và sáng tạo hơn rất nhiều. Vậy làm thế nào để Text cũng có thể đổ màu chuyển sắc, Huy Academy sẽ hướng dẫn bạn 3 cách sau:

 • Cách 1: Đổ màu Gradient trực tiếp
 • Chuẩn bị Text và màu Gradient bạn muốn đổ cho Text


 • Chọn đối tượng Text, Ctrl + /
 • Dùng công cụ hút màu “i” và ta sẽ có kết quả


 • Cách 2: Create Outlines đối tượng thành Vector
 • Vào Type trên thanh Menu, chọn  Create Outlines hoặc Ctrl + Shift + O


 • Đối tượng text đã thành vector, chọn đối tượng và dùng công cụ hút màu “i” đổ màu gradient


 • Cách 3: Dùng Clipping Mask
 • Chuẩn bị Text nằm trên và trong Shape có màu Gradient


 • Chọn cả 2 => Making Clipping Mask

 • Ta được kết quả:

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Hi vọng các bạn học được điều gì đó thú vị! Huy Academy có một số khóa học Online và Offline chất lượng các bạn có thể tham khảo.

♦ Online: e.huyacademy.com

♦ Offline: huyacademy.com