0974 069 899

Cách đổi màu Artboard trong Illustrator

Huy Academy chỉ bạn cách đổi màu Artboard trong Illustrator một cách đơn giản qua 3 bước

Bước 1: Vào menu File ==> chọn Document Setup


Bước 2: Hộp thoại xuất hiện bạn làm theo nội dung 1,2,3 trong hình

  • (1) Chọn mục 1 để xuất hiện bảng chọn màu
  • (2) Tại bảng màu bạn chọn màu muốn đổi và nhấn OK
  • (3) Tại mục số 3 bạn chọn Simulate Colored Paper
  • Sau đó chọn OK 


Bước 3: Bạn chọn lại Artboard để xem kết quả nha

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Hi vọng các bạn học được điều gì đó thú vị! Huy Academy có một số khóa học Online và Offline chất lượng các bạn có thể tham khảo.

♦ Online: e.huyacademy.com

♦ Offline: huyacademy.com