0974 069 899

Cách tạo mũi tên trong phần mềm Illustrator

Cách số 1

Bạn vẽ một đường viền ==> Chọn stroke ==> Tại mục Arrowheads ==> bạn chọn hiệu ứng mũi tên tương xứng


Cách số 2

Bước 1: Bạn vẽ một đường thẳng hoặc đường công ( chỉ có viền )

Bước 2: Chọn đường thẳng đó ( hoặc đường công ) ==> Chọn vào mục (1) (hình) ==> Chọn thư viện (2) ==> Chọn Arrows ==> Chọn các hiệu ứng mũi tên có sẵn

Bước 3: Chọn hiệu ứng phù hợp


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Hi vọng các bạn học được điều gì đó thú vị! Huy Academy có một số khóa học Online và Offline chất lượng các bạn có thể tham khảo.

♦ Online: e.huyacademy.com

♦ Offline: huyacademy.com