0974 069 899

Dự án thiết kế mini – Học viên Nguyên Hiển

Nguyên Hiển cho biết, bạn là người rất thích du lịch cũng như ngành nghề du lịch. Do đó mà bạn chọn Du lịch là đề tài cho dự án mini của mình. Hi vọng Hiển sẽ có thêm nhiều sản phẩm thiết về du lịch trong tương lai.

Mời các bạn xem dự án mini của bạn