0974 069 899

Dự án thiết kế mini – Học viên Thị Nguyệt

Với đề tài thiết kế quảng cáo cho siêu thị Rau củ quả, bạn Nguyệt đã rất cố gắng và có một trải nghiệm nhỏ khi thiết kế và in ấn sản phẩm thực tế nhé.