0974 069 899

Cách tạo brush trong Illustrator CC

 Huy Academy chỉ bạn cách để tạo Brush trong AI

———————————————————————-

  • Bước 1: Tạo hình cho Brush: Bạn có thể dùng Pentool (P) hoặc các hình dạng (Shape) để tạo ra các Brush tuỳ chỉnh. Ở đây mình vẽ một bông hoa nhỏ

  • Bước 2: Vào Window trên thanh Menu, chọn Brushes. Bảng điều khiển Brush sẽ được mở lên.

  • Bước 3: Kéo đối tượng bạn vừa tạo vào bảng điều khiển Công cụ Brush, chọn Art Brush.

  • Bước 4: Đặt tên cho Brush và nhấn OK để lưu lại.

  • Bước 5: Brush mới tạo sẽ xuất hiện trong bảng công cụ điều khiển Brush nè

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Hi vọng các bạn học được điều gì đó thú vị! Huy Academy có một số khóa học Online và Offline chất lượng các bạn có thể tham khảo

♦ Online: e.huyacademy.com

♦ Offline: huyacademy.com