0974 069 899

Dự án thiết kế mini – Học viên Trung Hiếu và Hữu Trung

Với dự án mini này, 2 bạn học viên Trung Hiếu và Hữu Trung chọn đề tài thiết kế tạp chí. Cùng xem dự án của 2 bạn.