0974 069 899

Fix lỗi không thấy thumbnail tại vị trí layer trên photoshop


Nhiều bạn mới hay hỏi cái này nên Huy Academy lên một bài nhỏ hướng dẫn fix lỗi này nhé.


Các bạn nhìn vào hình dưới và xem thử có bao giờ gặp phải chưa hoặc tương lai có thể bị


Nếu bị thì chuột phải vào biểu tượng icon như hình dưới nhé


Sau đó thì chọn một trong 3 dòng sau

  • Small Thumbnails : Demo nhỏ
  • Medium Thumbnails: Demo vừa
  • Large Thumbnails: Demo to


Vậy là xong, dễ ẹc ha. Chúc các bạn thành công