0974 069 899

Helio Đà Nẵng – Tuyển video editer


Vị trí Video Editor
– Quay, chụp – dựng video clip phục vụ truyền thông quảng cáo cho công ty trên các nền tảng.
– Phối hợp phòng Marketing để lên ý tưởng, kịch bản sản xuất video clip
– Sáng tạo các clip quảng cáo, clip viral, Tiktok, Reel.. theo trend và theo định hướng của công ty.
– Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ Trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.
– Bảo đảm hoàn thành công việc theo đúng tiến độ được yêu cầu;
– Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Quản lý
– Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
– Đã từng tham gia xây kênh Youtube hoặc Tiktok là 1 lợi thế; “
– Ứng viên vui lòng gửi kèm các sản phẩm video đã thực hiện qua mail.


*** Ứng viên gởi CV về mail: truyenthonghelio@gmail.com