0974 069 899

Khắc phục lỗi photoshop cc 2022 không lưu được file jpg png

Một số bạn bị lỗi này trong một số phiên bản 2021 hoặc 2022. Các bạn có thể thử theo hướng dẫn dưới đây

  • Bạn vào menu File ==> Chọn Save a Copy ( Thay vì chọn Save as )
  • Chúc bạn thành công


Hi vọng các bạn học được điều gì đó thú vị! Huy Academy có một số khóa học Online và Offline chất lượng các bạn có thể tham khảo.

♦ Online: e.huyacademy.com

♦ Offline: huyacademy.com