0974 069 899

Hình ảnh coffee talk : Thiết kế quảng cáo nhận diện thương hiệu

Cảm ơn Vũ đã đến và chia sẻ những kinh nghiệm về “Thiết kế Quảng cáo – Nhận diện Thương hiệu”. Hi vọng các bạn tham gia Coffee Talk sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời về chủ đề này.
Chúc Vũ & Gác Sao sẽ luôn giữ được cái “tôi” và “chất riêng” trong từng thiết kế của mình.


Video buổi talk