0974 069 899

Học viên Ngọc Diệp và bài tập học phần cơ bản

Làm quen cùng Diệp: fb.com/diepnguyen.nguyen

Là một người kinh doanh nhỏ, bản thân thất rất cần phải biết Photoshop để có thể tự chỉnh ảnh sản phẩm, thiết kế các banner để đăng bán bắt mắt hơn đó là lý do mà Diệp tìm đến với khóa học tại Huy Academy

“Sau khi học xong khóa Photoshop mình quyết định học thêm khóa Ai nữa vì thầy dạy quá tận tình hướng dẫn, vui vẻ tạo không khí thoải mái khi học. Bây giờ mình có thể tự thiết kế những ấn phẩm quảng cáo phục vụ cho việc kinh doanh online của mình ”

Đó là chia sẻ từ bạn Ngọc Diệp và cùng xem bạn làm được gì trong khóa Ps cơ bản.

BÀI TẬP CỦA NGỌC DIỆP