0974 069 899

2500+ shape free download cho photoshop

Đây là thư viện hơn 2500+ shape dành cho photoshop. Hiện một số phiên bản vẫn còn lưu trữ dữ liệu hình dạng shape này nhưng hiện bản photoshop cc 2020 đã bị loại bỏ thư viện xưa. Những ai quen thuộc với những hình dạng shape cũ sẽ cảm thấy khá lạ khi cài đặt bản photoshop cc.

Bài này sẽ chia sẻ lại khá nhiều hình dạng shape cũ + nhiều hình dạng share mới chỉ trong một file.


DOWNLOAD


XEM HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT


LỚP PHOTOSHOP ONLINE SIÊU XỊN TẠI HUY ACADEMY

Link khóa học: https://e.huyacademy.com/course/hoc-adobe-photoshop-online/