0974 069 899

Hướng dẫn đảo ngược vùng chọn trong Photoshop CC

Đảo ngược vùng chọn là thao tác thường dùng khi bạn cần cắt đối tượng hay chọn vùng chọn trong Photoshop.


Các công cụ chọn vùng phổ biến trong Photoshop là Magic Wand Tool, Lasso tool, Quick selection tool hay Marquee tool. Thao tác đảo ngược vùng chọn đều có thể áp dụng với các công cụ kể trên.

Cách 1:

  • Tạo vùng chọn
  • Vào Select chọn Inverse

Cách 2:

  • Tạo vùng chọn
  • Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + I


Kết quả:

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Hi vọng các bạn học được điều gì đó thú vị! Huy Academy có một số khóa học Online và Offline chất lượng các bạn có thể tham khảo.

♦ Online: e.huyacademy.com

♦ Offline: huyacademy.com