0974 069 899

Huỳnh Oanh
Hiện đảm nhiệm vị trí Tuyển sinh & Giáo vụ tại trung tâm. Các hoạt động lên lịch khai giảng, tư vấn tuyển sinh, xếp lớp, xử lý các vấn đề học tập của học viên.
Minh Hải
Có nhiều kinh nghiệm thực thi các hoạt động Marketing, hiện Thầy Hoàng Minh Hải đang đảm nhiệm vị trí cố Vấn Marketing tại Huy Academy và cũng như dạy các môn thiết kế trên Canva, các môn Marketing.
Nguyễn Văn Huy
Sáng lập Huy Academy từ năm 2012. Đảm nhiệm giảng dạy các môn Ps, Ai, Pr và Nâng cao kỹ năng thiết kế.