0974 069 899

Premiere Pro Template – Text Popups

 


GIỚI THIỆU

  • 300 kiểu chữ thiết kế sẵn
  • Kết hợp các kiểu phông chữ với hơn 10.000 biến thể
  • Cách dễ nhất và nhanh nhất để xem và chọn rõ ràng các kiểu phông chữ
  • Chỉ cần kéo và thả vào dòng thời gian của bạn
  • Điều chỉnh độ phân giải
  • Tùy chỉnh. Chỉnh sửa phông chữ, màu sắc,…
  • Sử dụng nhanh và dễ dàng
  • Không cần plugin hay cài đặt

DOWNLOAD