0974 069 899

Reset giao diện làm việc adobe illustrator

Tip nhỏ dành cho ai chưa biết cách reset giao diện làm việc với phần mềm Adobe Ilustrator. Dành cho người dùng mới.

Cách 1

Vào Menu Window ➜ Workspace ➜ Reset Esentials

Cách 2

Tại phía bên phải màn hình phần mềm, bạn chọn Essentials và chọn Reset Esentials


Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi Huy Academy. Xem khóa học thiết kế đồ họa : https://huyacademy.com/khoa-hoc