0974 069 899

Talk kinh nghiệm đi làm thiết kế X Tuấn Anh

8.1 vừa rồi Huy Academy mở màn năm 2023 bằng một talk chia sẻ nhỏ.
Với quan điểm mọi trải nghiệm của một người đều có một giá trị nào đó. Chính vì vậy việc những bạn đã từng đi làm dù 2 tháng hay 2 năm đều mang những thông tin bổ ích cho những người mới.
Góc nhìn các bạn được mở rộng ở góc nhìn của người khác. Từ đó rút kinh nghiệm, học hỏi nhiều điều hay. Học viên sẽ tốt hơn mỗi ngày trên hành trình chinh phục mảng thiết kế.