0974 069 899

Tổng hợp webiste chia sẻ mockup miễn phí

Những ai đang tham gia vào lĩnh vực thiết kế quảng cáo cũng như những bạn đang học thiết kế quảng cáo 2D ắt hẳn sẽ ít nhiều dùng mockup trong việc trình diễn mẫu quảng cáo của mình. Như các bạn đã biết Mockup là một tập tin photoshop làm nhiệm vụ trình diễn mẫu thiết kế quảng cáo của bạn trên máy tính. Với việc sử dụng mockup, mẫu thiết kế của bạn sẽ trong hoàn hảo hơn khi xem hoặc gửi cho khách hàng.

Dưới dây là một vài tổng hợp những website cho phép chúng ta tìm và tải các file mockup hoàn toàn free :

http://graphicgoogle.com/

https://mockupfree.co

https://originalmockups.comhttps://www.graphicpear.com/mockups/

https://graphicburger.com/mock-ups/

https://dribbble.com/tags/free_mockup

https://www.mockupworld.co/all-mockups/

https://www.freepik.com/free-photos-vectors/mockup

https://www.behance.net/free-psd-templates

https://freedesignresources.net/category/free-mockups/

http://freemockupzone.com/

https://www.freemockupworld.com/