0974 069 899

Xóa một font chữ đã cài đặt trên máy tính window

Cài nhiều font rồi nặng máy, rồi làm sao. Muốn xóa bớt vài font đúng không nào ? Bài này hướng dẫn nhé


Bước 1

Truy cập vào thư mục ổ C ( Cài window ) và tìm tới thư mục Windows ==> Font


Bước 2

Tìm font mà bạn muốn xóa


Bước 3

Chuột phải vào và xóa thôi


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Hi vọng các bạn học được điều gì đó thú vị! Huy Academy có một số khóa học Online và Offline chất lượng các bạn có thể tham khảo.

♦ Online: e.huyacademy.com

♦ Offline: huyacademy.com