0974 069 899

Colorful Transitions Premiere Pro Templates

Video demo và intro: Xem

  • Gồm 40 chuyển cảnh
  • Dễ dàng sử dụng
  • File tải nhẹ 1Mb
  • Không kèm file âm thanh

DOWNLOAD

Mình chỉ chọn lọc các bài hay từ shareae.com


HƯỚNG DẪN TẢI FILE

  • Từ zippyshare

  • Từ fileblade