0974 069 899

Game miễn phí giúp designer nâng trình thiết kế

Chơi game vui, nâng trình kỹ năng thiết kế dành cho designer.


Kern Type

Giúp người chơi làm chủ khoảng cách giữa các ký tự

Link vào chơi: https://type.method.ac/


Color Game

Giúp người chơi kiểm tra kiến thức và khả năng là việc với màu sắc thông qua việc lựa chọn màu sắc gần nhất với yêu cầu.

Link  vào chơi: https://color.method.ac/


The Bezier Game

Giúp người chơi cải thiện kỹ năng dùng Pen tool của bản thân

Link vào chơi: https://bezier.method.ac/


Can’t Unsee

Cải thiện khả năng quan sát, đánh giá đối với thiết kế giao diện UI bằng cách lựa chọn những thiết kế tối ưu và tốt nhất

Link vào chơi: https://cantunsee.space/