0974 069 899

Học phí thiết kế đồ họa Đà Nẵng

Nếu bạn muốn học thiết kế đồ họa ngắn hạn tại Đà Nẵng, bạn có thể tham khảo mức Học phí thiết kế đồ họa Đà Nẵng tại Huy Academy


BẢNG HỌC PHÍ KHÓA THIẾT KẾ ĐỒ HỌA TẠI ĐÀ NẴNG

Học phí khóa đồ họa photoshop tại đà nẵng 12 buổi học Học phí 2.500.000đ Chi tiết khóa học
Học phí khóa đồ họa illustrator tại đà nẵng 12 buổi học Học phí 2.500.000đ Chi tiết khóa học
Học phí khóa đồ họa premiere (Dựng video) 10 – 12 buổi học Học phí 2.500.000đ Chi tiết khóa học
Học phí khóa đồ họa after effect tại đà nẵng 12 buổi học Học phí 2.500.000đ Chi tiết khóa học
Học phí khóa đồ họa blender 3D tại đà nẵng 10 buổi học Học phí 2.500.000đ Chi tiết khóa học
Học phí khóa nghề thiết kế đồ họa tại đà nẵng 5 tháng Học phí 12.500.000đ Chi tiết khóa học
Học phí khóa vẽ chì tại đà nẵng 8 buổi/1 tháng Học phí 650.000đ/1 tháng/8 buổi Chi tiết khóa học
Học phí khóa vẽ màu tại đà nẵng 8 buổi/1 tháng Học phí 900.000đ/1 tháng/8 buổi Chi tiết khóa học

Nếu bạn có nhu cầu học, hãy mạnh dạn liên hệ trung tâm nhé.

Zalo tư vấn: 0974 069 899 ( Thầy Huy )