0974 069 899

Mask Prompter – Plugin tách nền trong After Effect

Plugin mới ra mắt có tên là Mask Prompter dùng để tách vật thể ra khỏi background dùng trên After Effects với hiệu quả cực mạnh mẽ, giúp anh em editor nhàn hơn rất nhiều trong việc chạy deadline

Có 2 phiên bản

– dành cho CPU

– dành cho GPU (chỉ hỗ trợ NVDIA)

– Các bạn đọc file hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn sử dụng

Tải file

Link google driver