0974 069 899

Phím tắt chỉnh center anchor point trong After effect

Phím tắt chỉnh center anchor point trong After effect. Dễ ẹc nhé, cùng thầy Huy học bài này nè.


Các bạn bấm phím Ctrl + Alt + Home ==> Xong

Các bạn xem kết quả nhé