0974 069 899

Place linked – đưa hình vào file photoshop theo dạng liên kết thư mục

Làm theo hình nhé


Sau khi bạn đưa vào thì nó sẽ xuất hiện tại file đang làm việc luôn


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Hi vọng các bạn học được điều gì đó thú vị! Huy Academy có một số khóa học Online và Offline chất lượng các bạn có thể tham khảo.

♦ Online: e.huyacademy.com

♦ Offline: huyacademy.com