0974 069 899

SHOW DỰ ÁN THIẾT KẾ MINI – HV KHÁNH DUYÊN

Chúc mừng bạn học viên xinh đẹp của Huy Academy đã hoàn thành bài tập Thiết kế dự án mini ( Nhỏ nhỏ ) của mình. Một trải nghiệm thiết kế và in ấn tuyệt vời

▪️ Học viên: Khánh Duyên
▪️ Khóa học: Khóa nghề thiết kế
▪️ GVHD: Nguyễn Văn Huy

Tìm hiểu khóa nghề: huyacademy.com/lopnghe

Mời đón xem bài của bạn