0974 069 899

Tắt thumbnail trên timeline khi dựng trên premiere pro

Việc tắt thumbnail giúp bạn dựng thoải mái hơn vì giảm độ lag khi dựng. Ok lắm đó.


Cứ chọn vào cái cà lê và chọn như hình thôi. Dễ ẹc ý mà