0974 069 899

Minh Hải
Có nhiều kinh nghiệm thực thi các hoạt động Marketing, hiện Thầy Hoàng Minh Hải đang đảm nhiệm vị trí cố Vấn Marketing tại Huy Academy và cũng như dạy các môn thiết kế trên Canva, các môn Marketing.
Đức Thủ
Là giảng viên dạy môn Ps, AI tại Huy Academy. Thầy Thủ có hơn 2 năm kinh nghiệm đứng lớp  
Thu Hà
Là giảng viên dạy vẽ tại Huy Academy. Cô Hà có hơn 2 năm kinh nghiệm đứng lớp  
Lương Triều Vỹ
Hiện đang là Designer và cũng là giảng viên tại Huy Academy. Có hơn 4 năm giảng dạy
Nguyễn Văn Huy
Sáng lập Huy Academy từ năm 2012. Đảm nhiệm giảng dạy các môn Ps, Ai, Pr và Nâng cao kỹ năng thiết kế.