0974 069 899

Plugin Premiere Composer: Transitions, Text Presets & Sound Effects


DEMO


HƯỚNG DẪN SƠ QUA

  • Đầu tiên là tải về một file .exe có tên MisterHorseProductManagerSetup
  • Sau đó bạn cài đặt và đăng nhập tài khoản ( Nếu không có thì đăng ký – Có xác nhận qua email )
  • Đăng nhập đươc thì có phần cài plugin
  • Cài xong, các bạn vào Menu window của phần mềm Premiere ==> Extensions để mở lên

VIDEO HƯỚNG DẪN


DOWNLOAD