0974 069 899

Cảm hứng tuyệt vời từ tranh minh họa của tác giả Febin Raj

Febin Raj

Là một họa sĩ minh họa người Ấn độ rất nổi tiếng với những tác phẩm minh họa gần gủi với thiên nhiên. Febin Raj đã học vẽ từ nhỏ và chủ yếu vẽ cảnh thiên nhiên. Anh cũng có quảng thời gian học với một giáo viên mỹ thuật tuyệt vời.

Cùng xem những tác phẩm minh họa của Febin Raj nha.

Nếu bạn muỗn em thêm hình với chất lượng cao hơn, nhiều hơn hãy truy cập vào trang chính của anh :

https://www.behance.net/febinraj